Etiket: değerleme

Performans Değerlendirmede En Sık Karşılaşılan Önyargılar

Performans gözden geçirme sürecinde en zorlayıcı konulardan biri önyargıların üstesinden gelmektir. Önyargı ; “bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, hüküm veya fikir” olarak tanımlanır. Çalışanlar; performans değerlendirme sisteminin ve sistemde yer alan değerlendiricilerin adil ve önyargısız olmasını beklemektedir. Performans değerlendirme sürecinde birçok farklı önyargı ortaya çıkabilir. Tespit ettiğim beş yaygın önyargıyı sizlerle paylaşmak istiyorum: 1- Yönetici; bir çalışanın performansını, şirket

Okumaya devam et