Etiket: esnek

Fordist ve Post-Fordist Yaklaşımları Arasındaki Farklar

2. Dünya Savaşından sonra yaygınlaşan geleneksel kitlesel seri üretim, işbölümü ve standart üretim sistemine dayanan Fordist üretim modeli 1970’lere kadar geçerliliğini korumuştur. Henry Ford’la başlayan tek tip ürünün yığınlar halinde üretilerek, birim başına sabit maliyetin azaltıldığı, sıfır esneklik tarzına sahip üretim sistemidir.  Fordizm, Taylorizm’den gelir. Yani üretimde işçi vasıflı değildir. Temelde, yaptığı iş son derece basite indirgenmiş, vasıfsızlaştırmış insanı hayvan-makine arası bir modda kullanmaya yatkın bir üretim sistemidir. Ford’un siyah T modeli bu sistem kullanılarak

Okumaya devam et