Etiket: farklılıkların yönetimi

Farklılıkları Yönetmenin İşletmeler Açısından Avantaj ve Dezavantajları

Farklılıkların yönetilmesinin temel amacı, şirkette çalışan kişileri dil, ırk, din, cinsiyet gibi kimliklerden kurtararak onları şirkete katmaktır. Şirketlerdeki insan Kaynakları departmanları, tüm çalışanların işe başlatılmasından, ayrılmalarına kadar olan sürecin tüm aşamalarıyla ilgilenmektedir. Özellikle insan kaynakları yöneticileri işgücünün nasıl daha etkin yönetileceği konusunda önemli görevler üstlenmekte, farklılıkların yönetilmesi konusunda da strateji ve hedef belirleme sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir. İnsan kaynaklarının, birçok yaş, ırk, cinsiyetten oluşan birbirinden farklı şirket çalışanlarını birleştiren politikalar üreterek, mümkün olduğunca takımlar haline

Okumaya devam et