Etiket: pazarlamacı

Anneme Pazarlamacı Olduğumu Söylemeyin

Gerek devlet eliyle kurulmuş olsun gerek vakıf, ülkemizde üniversite sayısı arttıkça kurum ve fakültelerin farkındalık yarışı artmaktadır. Küreselleşme, gelişen teknoloji, tıp dünyası ve değişen işletme yapıları sayesinde bir kaç yıl önce duymadığımız yeni bölümler açılmakta hatta daha önce birlikte adı geçen mevcut bölümler daha da ihtisaslaşarak ayrı ayrı yapılanmaktadır. Eskiden Uluslararası İlişkiler bölümleri yaygınken şimdi Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finansman ve Lojistik gibi ihtiyaca yönelik yeni bölümler ortaya çıkmaktadır. Özellikle Y kuşağının iş hayatında ağırlığını hissettirmesiyle

Okumaya devam et